Arbeidstjenestens leir på Gaustad mottar en bombetrussel. To menn fra Statspolitiet blir sendt dit med maskingevær for å ha vakthold hele natten. (29.06.1944)

Arnt Ulvik Grene, som er ansatt i det tyske Sipo, mistenkes for å ville forsøke å flykte til Sverige sammen med sin kone. Grene skulle følge sin syke kone til Trysil, og Sipo ber grensepolitiet i området om å finne ut om han er eller har vært i Trysil. (29.06.1944)

Flyver og offiser John Ryg, som tok sin flyverutdannelse i Canada, blir utnevnt som skvadronsjef for 332-skvadronen. (29.06.1944)

SIS-agent Einar Johansen hjelper ekteparet Aslaug og Olaf Ellefsen med å opprette telegrafstasjonen Venus II i Moen i Målselv. Målet er å sende værmeldinger og andre observasjoner til London. Dette er informasjon som er helt nødvendig for britiske flyangrep mot Tirpitz. (29.06.1944)

To nye sovjetiske flyangrep på Kirkenes gir store skader på mange hus. Én sivilperson omkommer. (29.06.1944)

Alle som ikke selv disponerer dyrkbare arealer, må nå søke om nye rasjoneringskort for poteter og grønnsaker. (29.06.1944)