En far og hans sønn arresteres av Statspolitiet når de går av Bergenstoget, mistenkt for å skulle flykte fra landet. Det viser seg imidlertid at faren bare skulle følge sønnen til en psykiatrisk klinikk, så begge løslates. (27.06.1944)