En far og hans sønn arresteres av Statspolitiet når de går av Bergenstoget, mistenkt for å skulle flykte fra landet. Det viser seg imidlertid at faren bare skulle følge sønnen til en psykiatrisk klinikk, så begge løslates. (27.06.1944)

Statspolitiet arresterer fire menn i Kongsvinger for ulovlig våpenbesittelse og for å ha hjulpet flyktninger. De fire skal overføres til det tyske Sipo i morgen. (27.06.1944)

Sokneprest Arne Thu fra Vestby dør på Grini etter en straffeeksersis. Han var arrestert i februar 1942 for «NS-fiendtlig propaganda». (27.06.1944)