De to kvinnene Marry Andersen og Annie Åsen rømmer fra en arbeidstjenesteleir i Vestfold. De mistenkes å ha dratt i retning Oslo, iført ATs uniformer, med sivilt tøy medbrakt i kofferter. Damene pålegges å returnere snarest, men gjør det ikke. (19.06.1944)

Et fyllekalas rulles opp i byretten i Oslo: «Stjålet hårvann og syltetøy var hoveddelikatessene. Tre menn dømt for kjellerinnbrudd», heter det i en av avisene. (19.06.1944)

Utsiktene for vinterens vedforsyning er dystre. Derfor kan ikke husstander med mannlige medlemmer i alderen 18-55 år som ikke har vært med på vedhogst, regne med å få tildelt ved. (19.06.1944)

Det kunngjøres en ny rasjon av sytråd, stoppegarn m.m. Hver person får anledning til å kjøpe slike varer for kr. 1,-. De som har gamle merker i behold, kan få kjøpt garn og tråd for kr. 0,75 på disse merkene. (19.06.1944)