Alle som ikke selv disponerer dyrkbare arealer, må nå søke om nye rasjoneringskort for poteter og grønnsaker. (29.06.1944)