Birger Rasmussen, William Houlder, Gunnar Sønsteby og Edvard Tallaksen fra Oslogjengen gjennomfører en mislykket aksjon mot Wattgården i Karl Johans gate i Oslo. Målet er å stjele rasjoneringshefter, men nøkler passer ikke. Senere får de vite at heftene er flyttet til et annet sted. (09.06.1944)

En ny lov gir det NS-styrte Næringsdepartementet adgang til å påby bedrifter i næringslivet å utføre bestemte oppdrag og å omlegge produksjonen til «livsviktig arbeide». (09.06.1944)

Mange av kvinnene som i det siste er utskrevet til Arbeidstjenesten og skal være anvist til arbeid på tyske forlegninger og feltlasaretter, slipper unna ved å skaffe seg legeattest. (09.06.1944)

Folk som mister sine rasjoneringskort på grunn av slurv, får heretter beklippet sitt brennevins- eller tobakkskort med «straffeklipp». De som ikke har brennevins- eller tobakkskort, får inndratt kaffeerstatningskortet. (09.06.1944)

Tyskerne slår til mot Linge-karen kaptein Birger Sjøbergs hovedkvarter i Oladalen i Nordland. Sjøberg og hans folk rekker å sette fyr på hyttene før de flykter, og de deler seg i to grupper. Sjøbergs gruppe blir overrumplet av en tysk patrulje. I kampen som følger, blir Sjøberg dødelig skadet og omkommer av skadene. Johan Lynghaug blir også drept. I løpet av de kommende ukene blir hele motstandsorganisasjonen i Nordland revet opp. (09.06.1944)