Fem unge menn fra Oslo blir av tysk krigsrett dømt til døden for «begunstigelse av fienden». (02.06.1944)

I det som omtales som en «morsom tilstelning i Edderkoppen teater» på lørdag, ble folk invitert til å kapprøyke sigaretter sammen med Leif Juster, Per Kvist, Kari Diesen og Eva Lande. Tilstelningen var til inntekt for Bergenshjelpen. (02.06.1944)

Etter at registrering til Arbeidstjenesten (AT) startet, har flere tusen menn gått i skjul i skogsområder utenfor de større byene, særlig i Østlandsområdet. De får snart kjælenavnet «Gutta på skauen». En antar at så mange som 10 000 unge menn allerede befinner seg i skjul i skogene. Noen av dem finner kanskje ei tømmerhytte, mens andre må ta til takke med barhytter. Mange sivile setter i gang forsyningstjenester der de drar til skogs med matpakker og annet utstyr for å støtte disse guttene, som har slått seg sammen i grupper. Milorg bygger også opp baser i øde fjell og skogsområder, og etter hvert bidrar grossistfirmaer, kjøpmenn og bønder med forsyninger. Noen rømmer også over til Sverige og melder seg inn i polititroppene der. Boikotten av registrering til AT har sin bakgrunn i denne parolen fra Hjemmefrontledelsen:

(02.06.1944)