Seks menn er arrestert i Kongsvinger og Elverum for å ha unnlatt å dukke opp til innkalt møte hos NS-fylkesfører Aas. De seks fengsles i Oslo kretsfengsel. (20.06.1944)

Tre menn med tilknytning til NSB blir arrestert i Oslo for befatning med illegale aviser. (20.06.1944)

En mann i 50-åra blir arrestert i Oslo for å være i besittelse av bøker og skrifter på russisk. (20.06.1944)

En britisk krysser med nytt norsk personell kommer inn til Svalbard for å avløse karene som har vært stasjonert der gjennom vinteren og våren. Dessuten bringer krysseren forsyninger og utstyr, blant annet slukningsmateriell for å få stanset en gruvebrann ved Sverdrupbyen. (20.06.1944)

Lensmann Arthur Horgen i Nedre Eiker og hans frue blir drept når en håndgranat kastes inn gjennom soveromsvinduet. Ordre om likvidasjon ble gitt fra London etter at Horgen skjøt en ung drammenser under en razzia for noen måneder siden. Som represalie for drapet på lensmannen, dømmer en tysk krigsrett ni unge studenter fra Oslo- og Drammensdistriktet til døden «for virksomhet til gunst for fienden» – som er den offisielle begrunnelsen. En av dødsdommene omgjøres til 15 års tukthus. (20.06.1944)