Ved kongelig resolusjon blir det bestemt at kronprins Olav skal overta som forsvarssjef og sjef for Forsvarets Overkommando, med virkning fra 1. juli. Nåværende forsvarssjef Wilhelm Hansteen blir beordret som nestkommanderende – en løsning som har Hansteens fulle tilslutning. Dette gjøres fordi det lenge har vært et utbredt ønske om at kronprinsen skal knyttes til ledelsen av frigjøringen. Beordringen gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn det første ordinære statsråd i Oslo etter okkupasjonen. (Foto 1942: Feyer / Det kongelige hoffs fotoarkiv) (30.06.1944)