For mannen som av Quisling har fått ansvaret for innkalling til den nasjonale arbeidsinnsats, Christian Astrup, fremstår det som tydelig at befolkningen tar det hele lite alvorlig. Han konkluderer med at det blir en ytterst vanskelig affære å forsyne tyske bygg og anlegg med mer norsk arbeidskraft, så han skriver et brev til Quisling:

(10.06.1944)

Ordfører Sveen i Ålesund gir en orientering om at det vil bli truffet tiltak for å bøte på boligmangelen i byen. I hvert eneste hus blir det undersøkt om værelser eller leiligheter kan avstås eller innredes til boligformål. De som har enebolig på mer enn én etasje, og som hittil har avstått ett eller to rom, må regne med å avstå hele andre etasje til boligformål. Enslige eller barnløse ektepar med flere værelser må avstå plass eller bytte leilighet med familier som har flere barn. (10.06.1944)