Henry Rinnans nestleder, Ivar Grande, gifter seg med Kitty Lorange i Nidarosdomen. (03.06.1944)

Den tyske ubåten U-477 blir senket av et britisk Catalina-fly i Norskehavet. (03.06.1944)

Menn fra Oslogjengen gjennomfører for andre gang en mislykket sabotasjeaksjon mot Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. De ønsker å ødelegge en transformator og hullkortmaskiner, men en alarm blir igjen utløst. (03.06.1944)

Dommen fullbyrdes mot de fem som ble dømt til døden for «begunstigelse av fienden» for et par dager siden. Disse er Kaare Hexeberg, Per Lønning, Odd Næss, Oskar Johannsen og Gunnar Hansen. Alle henrettes i Trandumskogen. (03.06.1944)

Rikskommissariatet beslutter å avslutte arbeidsmobiliseringstiltakene. Overalt har innkalling til Arbeidstjenesten endt i fiasko. I Oslo er det bare 363 av 8000 meldepliktige som har registrerte seg på arbeidskontorene. På landsbasis er tallet 7753 av rundt 70 000, men det viser seg at bare 480 faktisk kan innkalles fordi mange av de registreringsvillige tilhører yrkesgrupper som er fritatt fra tjenesteplikten. (03.06.1944)