Gunnar Sønsteby og Birger Rasmussen fra Oslogjengen utfører en vellykket aksjon mot fabrikken Lysaker Kemiske. En rekke svovelsyreapparater ødelegges. (28.06.1944)