Statspolitikonstabel Leif Thorbjørn Hansen (23) blir arrestert av kollegaene sine etter «beruselse, slagsmål og gateuorden». Han blir senere dimittert med pålegg om å holde seg rolig og gå direkte hjemover. I landssvikoppgjøret etter krigen tegner han et bilde av en kultur med fyll og korrupsjon i Statspolitiet. (30.06.1944)

Anretningspike ved Hotell Continental i Oslo, Erna Henriksen, blir arrestert for å ha ærekrenket NS-folk. (30.06.1944)

Fire Oslo-menn blir arrestert av Statspolitiet etter å ha overfalt og banket opp den 14 år gammel hirdpiken Irene Frida Zimmermann. (30.06.1944)

Formannen og generalsekretæren i Det Norske Misjonsselskap blir avsatt og arrestert av NS-myndighetene på grunn av «illegal virksomhet». Det blir innsatt en «kommissarisk» ledelse i selskapet. (30.06.1944)

Politiet stenger City-kafeen i Storgata i Oslo etter det de kaller en vellykket razzia. Stedet skal etter sigende ha vært drevet som «svartebørsrestaurant». (30.06.1944)

NSB melder at krigstilleggsavgiften på jernbanebilletter går opp fra 25 til 50 prosent fra 1. juli. (30.06.1944)

Strafferammen for overtredelse av lov om svartehandel og snikhandel utvides. Dødsstraff kan komme på tale når den skyldige har handlet «sedvanemessig og i ervervsøyemed» og når «særdeles skjerpende omstendigheter» foreligger. (30.06.1944)

Ved kongelig resolusjon blir det bestemt at kronprins Olav skal overta som forsvarssjef og sjef for Forsvarets Overkommando, med virkning fra 1. juli. Nåværende forsvarssjef Wilhelm Hansteen blir beordret som nestkommanderende – en løsning som har Hansteens fulle tilslutning. Dette gjøres fordi det lenge har vært et utbredt ønske om at kronprinsen skal knyttes til ledelsen av frigjøringen. Beordringen gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn det første ordinære statsråd i Oslo etter okkupasjonen. (Foto 1942: Feyer / Det kongelige hoffs fotoarkiv) (30.06.1944)