Den tyske ubåten U-477 blir senket av et britisk Catalina-fly i Norskehavet. (03.06.1944)

Menn fra Oslogjengen gjennomfører for andre gang en mislykket sabotasjeaksjon mot Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. De ønsker å ødelegge en transformator og hullkortmaskiner, men en alarm blir igjen utløst. (03.06.1944)

Dommen fullbyrdes mot de fem som ble dømt til døden for «begunstigelse av fienden» for et par dager siden. Disse er Kaare Hexeberg, Per Lønning, Odd Næss, Oskar Johannsen og Gunnar Hansen. Alle henrettes i Trandumskogen. (03.06.1944)

Rikskommissariatet beslutter å avslutte arbeidsmobiliseringstiltakene. Overalt har innkalling til Arbeidstjenesten endt i fiasko. I Oslo er det bare 363 av 8000 meldepliktige som har registrerte seg på arbeidskontorene. På landsbasis er tallet 7753 av rundt 70 000, men det viser seg at bare 480 faktisk kan innkalles fordi mange av de registreringsvillige tilhører yrkesgrupper som er fritatt fra tjenesteplikten. (03.06.1944)

Fem unge menn fra Oslo blir av tysk krigsrett dømt til døden for «begunstigelse av fienden». (02.06.1944)

I det som omtales som en «morsom tilstelning i Edderkoppen teater» på lørdag, ble folk invitert til å kapprøyke sigaretter sammen med Leif Juster, Per Kvist, Kari Diesen og Eva Lande. Tilstelningen var til inntekt for Bergenshjelpen. (02.06.1944)

Etter at registrering til Arbeidstjenesten (AT) startet, har flere tusen menn gått i skjul i skogsområder utenfor de større byene, særlig i Østlandsområdet. De får snart kjælenavnet «Gutta på skauen». En antar at så mange som 10 000 unge menn allerede befinner seg i skjul i skogene. Noen av dem finner kanskje ei tømmerhytte, mens andre må ta til takke med barhytter. Mange sivile setter i gang forsyningstjenester der de drar til skogs med matpakker og annet utstyr for å støtte disse guttene, som har slått seg sammen i grupper. Milorg bygger også opp baser i øde fjell og skogsområder, og etter hvert bidrar grossistfirmaer, kjøpmenn og bønder med forsyninger. Noen rømmer også over til Sverige og melder seg inn i polititroppene der. Boikotten av registrering til AT har sin bakgrunn i denne parolen fra Hjemmefrontledelsen:

(02.06.1944)

Flere tyske båter kommer inn til Ålesund med skadde etter en voldsom eksplosjon ved Kvamsøya på ytre søre Sunnmøre. En konvoi bestående av blant annet tre skip lastet med krigsmateriell, har blitt angrepet av engelske fly. Tre av skipene kom i brann, og det eksploderte i skipet «Hans Leonhardt» som var lastet med over 3000 tonn sprengstoff. Eksplosjonen er den største som noen gang har forekommet i Norge. Røykskyen strekker seg fem-seks kilometer til værs. Sivilbefolkningen i området kommer utrolig nok ganske lett fra det: 15-20 stykker har fått mindre skader, mens 55 hus er mer eller mindre skadd. 97 personer blir husløse og bortimot to tusen glassruter har blitt knust. De tyske tapene er verre: 33 døde, 44 hardt skadde og 121 lettere såret. (01.06.1944)

Kompani Linge har lykkes i å sprenge den siste motorvogna på Thamshavnbanen. (01.06.1944)

Et billass med svartebørsvarer, deriblant 100 kilo hvetemel, 126 kilo flesk, et spann blod, 15 liter melk, endel fløte, åtte snes egg og ett kilo smør, er beslaglagt av politiet i Halden. Det er en forretningsmann fra byen som har vært på landet for å «proviantere». (01.06.1944)