Sovjetiske fly har rettet et større angrep mot Kirkenes og en tysk konvoi i Varangerfjorden. Ifølge tyskerne er 67 fly skutt ned. Vardø er også angrepet av fly, og der har blant annet sykehuset blitt rammet. (18.06.1944)