Det tyske skipet MS Florida kommer inn til Stornespiren i Ålesund med brann om bord. Skipet er ett av dem som ble angrepet av allierte fly ved Kvamsøya 1. juni. (08.06.1944)

Ved tredje forsøk gjennomfører menn fra Oslogjengen en vellykket sabotasjeaksjon hos forsikringsselskapet Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. Birger Rasmussen og Gunnar Sønsteby kryper over taket til nabobygget og kommer ved hjelp av falske nøkler inn i bygningen. De sprenger en alfabetisk kalkulator som brukes til å skrive ut innkallelsene av de tre årsklassene til Arbeidstjenesten. (08.06.1944)