Den norske eksilregjeringen i London har signert separate avtaler med de tre allierte stormaktene – USA, Storbritannia og Sovjet – om sivil administrasjon og jurisdiksjon under frigjøringen av Norge. Avtalene bekrefter at frigjorte områder øyeblikkelig skal komme under direkte kontroll og administrasjon av den norske regjeringen, med unntak for situasjoner under militære operasjoner mot fienden. (16.05.1944)