Det innføres nye og omfattende reiserestriksjoner i hovedstadsområdet. Reisetillatelse blir påbudt og skal fremvises på alle baner unntatt forstadstogene. Politiet skal bekrefte reisens nødvendighet. (15.04.1943)