Bortsett fra aviser og bøker, forbys de fleste anvendelser av papir og papp fra nå av. Som følge av dette, begynner blant annet dagsavisen Norges Handels- og Sjøfartstidende å utkomme som ukeavis. Wehrmacht får dispensasjon for «avtrykningsbilder og -plakater», drikkebegre og landkart. (15.04.1943)