NS avsetter Thoralf Pryser som redaktør av dagsavisen Morgenposten. Etter dette føyer avisen seg inn i rekken av aviser som retter seg etter de daglige direktiver som blir utstedt av okkupasjonsmaktens presseregime. (13.04.1943)