Quisling er i sitt syvende møte med Hitler siden desember 1939. Han har tidligere møtt Hitler seks ganger i Rikskanselliet i Berlin, men denne gangen foregår møtet i barokkpalasset Schloss Klessheim ved Obersalzberg. Ellers er er Bormann, Lammers, Himmler og Neuman til stede, og Terboven har i likhet med Quisling tatt turen fra Oslo. På forhånd har Quisling rettet skarp kritikk mot den tyske politikk overfor Norge og andre besatte land. Hitler svarer med en lang monolog om at fredsslutning og selvstendighet må vente, men han gir sitt ord til Quisling «som germaner» på at Norge etter krigens slutt igjen skal bli fritt. Dette er det eneste kjente tilfelle hvor Hitler har gitt slike løfter til et besatt land. (19.04.1943)