Lundebanen, som går fra kaianlegget Lundevågen ved Farsund til et anleggsområde ved Lista flystasjon, blir åpnet. Den smalsporete banen er 12 kilometer lang, og tyskerne skal bruke den til å transportere forsyninger og krigsmateriell til flere militære anlegg på Lista. (19.04.1943)