Lingekarene Martin Olsen, Tor Stenersen og Oddvar Sandersen har tatt med seg fire magnetiske ladninger fra England for å utføre sabotasje mot tyske skip i Norge. De drar først til Drammen: Der skal det etter sigende ligge to tyske lastebåter, men de har reist. Dermed reiser de heller til Horten for å sprenge to tyske torpedobåter, men de er også borte. I Moss finner de imidlertid en 2000 tonns tysk lastebåt ved navn Sanev. Olsen tar den magnetiske ladningen på ryggen, svømmer under vann til skutesiden og plasserer den der. Omtrent 12 timer etter eksploderer ladningen og senker skipet. (19.04.1943)