Peder Morset og hans familie, som har hjulpet både etterretningstjenestens og Milorgs kurérer samt flere motstandsgrupper i Trøndelag, blir mistenkt av Gestapo for å stå bak sabotasjeaksjonen mot skipet DS Nordfahrt i Thamshavn i Orkanger. Gestapo, støttet av Henry Rinnan, setter dermed i gang en storaksjon i Selbu, og familien Morset blir tvunget til å flykte opp i fjellet. Imidlertid blir sønnen Oddmund skutt og drept, og Peder og sønnen Helge blir arrestert og torturert. Sønnen Tormod og tre av de øvrige sønnene lykkes i å flykte til Sverige. (01.03.1943)