Sjefen for det norske politikompani, minister Jonas Lie, SS-Standartenführer og Hauptsturmführer der Waffen SS, tildeles jernkorset av første klasse for «eksemplarisk innsats og fremragende ledelse av sitt kompani». Politikompaniet utgjør ett av kompaniene i Den norske legion som har deltatt i beleiringen av Leningrad. (02.03.1943)