Erling Joakim Wist fra Steinkjer blir arrestert etter å ha vært med i motstandsbevegelsen, hatt flyktninger i dekning og utført sabotasjehandlinger. Han sendes til Falstad, hvor han senere pådrar seg lungebetennelse og dør. (01.03.1943)