Den norske legasjonen i Stockholm har oversendt Quisling-regjeringens «Lov om inndragning av formuene tilhørene jøder» til eksilregjeringen i London. Brevet leses av statsminister Johan Nygaardsvold, justisminister Terje Wold, utenriksminister Trygve Lie og konsulent Arne Ording. Hele brevet lyder:

(11.11.1942)