Den første listen over beslaglagte jødeformuer offentliggjøres. Samtidig sender Den Midlertidige Kirkeledelse et protestskriv, signert av blant andre Ole Hallesby og en rekke ledere for kristelige organisasjoner, til ministerpresident Quisling, som minnes om at NS’ program omfatter vern av kristendommens grunnverdier.

(11.11.1942)