Åtte norske MTB-er blir stasjonert ved Lerwick på Shetland. De skal ha den norske vestkysten som operasjonsfelt og angripe tysk og tyskkontrollert skipstrafikk. Båtene er nybygde, er på 110 tonn og gjør 32 knop. Hver MTB har en besetning på 26 mann. (11.11.1942)