Joachim Rønneberg, som i 1941 lot seg verve til Norwegian Independent Company No. 1, blir trukket inn i planleggingen av aksjoner mot tungtvannsproduksjonen på Vemork. Han blir utpekt som leder for sabotasjegruppen som skal forsøke å sprenge anlegget. (01.11.1942)