18 år gamle Jo Benkow flykter fra Bærum til Sverige. Hans far, Ivan Benkow, forlot Russland under jødeforfølgelsene i 1905. Faren og broren kommer også etter hvert til Sverige, men kvinnene i familien blir igjen i Norge, antakelig i den tro at de er mindre utsatt. Senere i høst blir kvinnene arrestert, deportert og gasset ihjel i Auschwitz. Jo kommer til å ta eksamen artium i Uppsala, drar deretter til Storbritannia og kommer til å være en periode under opplæring ved Little Norway i Canada. (01.11.1942)