Alt salg av tobakk i Trondheim og Strinda blir stoppet med øyeblikkelig virkning som ledd i unntakstilstanden. Unntatt er «den arbeidende del av befolkningen». Senere blir det fastsatt særskilte rasjoneringsbestemmelser for distriktet. Bare visse yrkeskategorier får rett til å kjøpe tobakk. Frontkjempere får dobbel rasjon. (06.10.1942)