I forbindelse med unntakstilstanden i Trøndelag blir ti kjente nordmenn fraktet til Falstad og henrettet: Åtte fra Trondheim, én fra Orkanger og én fra Ålesund. De blir henrettet uten dom, men «som soning for flere sabotasjeforsøk». De henrettede er: Redaktør av Arbeideravisa Harald Langhelle, kaptein Finn Berg, banksjef Gunnar S. Birch, bygningsleder Peder Eggen, disponent og fenrik Hans K. Ekornes, teatersjef Henry Gleditsch, ingeniør Hirsch Komissar, skipsmegler Per T. Lykke, overrettssakfører Otto B. A. Skirstad og overrettssakfører Gunnar B. Aakrann. (06.10.1942)