Terboven sammenkaller til et møte på torvet i Trondheim, der han holder en flammende tale mot «verdensjødedommen». Han setter samtidig i gang en storstilt aksjon hvor norsk og tysk politi, assistert av soldater fra Wehrmacht, kontrollerer 12 857 personer og 3372 kjøretøyer, gjennomsøker 1434 hus og gårder og arresterer et hundretalls personer. Han gir samtidig ordre om at alle mannlige jøder over 15 år i Trøndelag og Grane skal arresteres og sendes til Falstad. (06.10.1942)