Slagskipet Tirpitz har forlatt Fættenfjorden innerst i Trondheimsfjorden og stasjoneres ved tyskernes marinebase i Bogen i Ofoten for å utgjøre en større trussel mot allierte konvoier. Her skal skipet bli liggende til langt uti oktober. Jack Holmlund avbildes i en fraktebåt i Bogen med Tirpitz i bakgrunnen. (02.08.1942)