I Skien avsløres et omfattende ulovlig salg av margarin, hvor praktisk talt alle fylkets ca. 140 kolonialkjøpmenn er involvert. Det dreier seg om omtrent 30 000 kilo margarin som er solgt uten anvisning. Det er foreløpig utstedt forelegg mot seks kjøpmenn. I én enkelt kommune er 20 forretninger innblandet. Hovedmannen, en margarinagent, blir dømt til 90 dagers ubetinget fengsel og fradømt retten til å drive agentvirksomhet i ett år. (01.08.1942)