Den illegale avisa Fritt Norge omtaler kong Haakons nært forestående 70-årsdag på forsiden, med følgende oppfordring: «Alle gode nordmenn hedrer kongen på hans fødselsdag ved å bære en frisk blomst i knapphullet.» (01.08.1942)