Den illegale avisa Fritt Norge omtaler kong Haakons nært forestående 70-årsdag på forsiden, med følgende oppfordring: “Alle gode nordmenn hedrer kongen på hans fødselsdag ved å bære en frisk blomst i knapphullet.” (01.08.1942)