Ministerpresident Quisling undertegner en lov om at det inntil utgangen av 1943 ikke er tillatt å melde seg ut av eller nedlegge verv i næringsorganisasjoner uten at relevant fagdepartement har godtatt dette. Loven er en forberedelse til Quislings planer om å opprette et riksting. (20.08.1942)