Årnes Garveri ved Flekkefjord har sendt ut de første prøveskoene av fiskeskinn på markedet. Ledende skofabrikanter uttaler seg anerkjennende om skoenes kvalitet og utseende. Det har vært eksperimentert med denne produksjonen i halvannet år. Fiskeskinn blir også blant annet benyttet til porteføljeartikler og hansker, og prisene er ikke avskrekkende. (06.06.1942)