Robert Danielsen fra Gula blir drept av en granatsplint om bord på britiske MS Tack, i kamp med japanske flåtestyrker utenfor Calcutta. Han etterlater seg en engelsk kone og ett barn. (06.04.1942)