En steinmeteoritt på 254 gram av typen kondritt faller ned ved Pollen gård i Nesna i Nordland. Nedfallet skjer i en halvmeter dyp snø, bare én meter fra finneren Andreas Pollen. I et intervju forteller han om sterk during idet den falt, samt at den var varm og luktet vondt. (06.04.1942)