MT Koll og MT Kollskegg av Oslo blir senket utenfor østkysten av USA. På Koll bli maskinrommet antent med det samme torpedoen treffer, og seks mann omkommer. Av Kollskeggs besetning blir fem drept. (06.04.1942)