Jøden Abraham Filländer, som innvandret til Oslo fra Litauen og har hatt virke som handelsmann, blir deportert til Sachsenhausen. Han har sittet fengslet siden starten av september. Han dør i konsentrasjonsleiren 7. mai 1942. (17.12.1941)