Røde Kors Ålesund har åpnet suppekjøkken med gratis utdeling av suppe til trengende. Rundt 150 personer har fått billetter som varer én måned. Det utdeles trekvart liter suppe per person. (03.12.1941)