Terbovens forordning om avleveringsplikt for telt, anorakker, vindbukser og ryggsekker trer i kraft. Overtredelse straffes med fengsel eller bøter opptil 100 000 kroner. Det er tyske soldater som trenger utstyret. (15.10.1941)