Oslo kommune har utvidet sitt jordbruksområde med 500 mål, og Ekebergsletta har kommet inn i byens matproduksjon. Stort nybrotts- og kultiveringsarbeid er utført i sommer, av 250-300 arbeidsledige. (13.10.1941)