MS Stål forlater Solund med 17 personer om bord. Etter en strabasiøs tur ankommer de Shetland to dager etter. Båten er «stjålet» med eiers tillatelse. (03.09.1941)