Konstituert statsråd for Justisdepartementet, Sverre Riisnæs, opphever jurysystemet i straffesaker. Dette erstattes med lagmannsretter med domsmenn. (03.09.1941)