Den engelske krysseren HMS Nigeria sender i land et væpnet lag på Bjørnøya for å evakuere den meteorologiske stasjonen på Tunheim. Besetningen blir brakt om bord, og det meste av Tunheim blir sprengt for å hindre at tyskerne får tak i værobservasjoner for det strategisk viktige Barentshavet. Kullgruven blir også sprengt. (03.09.1941)