Pressen melder at det deles ut 600 legitimasjonskort per dag. I løpet av neste uke vil man være ferdig med alfabetet i Oslo. (17.04.1941)